Bulgarien 6. til 13. juli 2014


Første og anden dag              
Tredie, fjerde dag og femte dag
Sjette, syvende og ottende dag